JOE & THE JUICE

«Vi arbetar mycket metodiskt för att skapa goda relationer och god stämning i våra butiker. Kontaktlös betalning är ett mycket bra exempel på det. Vi får en snabbare och enklare betalning och gäster och medarbetare får mer frihet att prata med varandra.»

Kaspar Basse
Joe & The Juice
DENMARK 

SPAR

«Vi är stolta och nöjda över att under de kommande månaderna och åren fortsätta arbeta med Verifone så att vi kan ge våra kunder en smidig betalningsupplevelse i butiken.»

Roy Ford
Retail IT Controller at SPAR UK
UNITED KINGDOM 

CERVERA

«Verifone erbjöd oss en stabil betalningslösning som uppfyller de olika behoven hos både e-handel och våra butiker och franchisetagare»

Lars Gustavsson
Chef och an­svarig för butiksdata
inom Cervera-kedjan

REITAN

«Lösningen Verifone erbjöd kunde möta våra högt ställda krav på säkerhet. Tittar vi sedan på kundnyttan så är denna lösning mycket mer stabil än den gam­la lösningen och den är definitivt mycket snabbare»

Max Liljenthal
Projektledare

ASSISTANCEKÅREN

«Vi har gjort en stor investering för framtiden och känner oss trygga med vårt nya arbetssätt. Detta stärker våra positioner i Nor­den»

Lars-Gunnar Johansson
Assistancekårens Styrelseordförande
och tidigare VD Marketing Director

RESTAURANGGRUPPEN UMOE

«Verifones terminaler är robusta enheter som fungerar. Med servitörer och chaufförer i en stressig miljö används utrustningen mycket, så det är viktigt att kvaliteten på komponenterna är rejäla.»

Henry Karlsen
IT-director Restauranggruppen UMOE
NORWAY