Support & Support +: 08-566 287 70
Växel: 08-566 287 00

E-post: Contact

Våra öppettider är

Vardagar kl. 8.30-20
Lördagar kl. 10-14

Support+

Vardagar kl. 20-22
Lördagar kl.14-18

Med undantag för allmänna helgdagar och helgdagsaftnar.

Adress

Verifone Sweden AB
Box 92031, 120 06 Stockholm

Besöksadress: Ljusslingan 4

Menyval

När du ringer vår kundsupport på
08-566 287 70 blir du ombedd att göra ett val för att komma till rätt handläggare för just ditt ärende. Här kan du läsa ett förtydligande på menyvalen.

Välj 2:
Om du behöver hjälp med frågor som rör hanteringen av din kortterminal, t ex om kortterminalen har kommunikationsproblem, kvittotext eller installation av terminal.

Välj 3:
Om du har frågor som rör transaktioner eller dagsavslut.

Välj 4:
Om du vill beställa ny kortterminal eller har frågor rörande ditt avtal eller kvittorullsbeställning. När du valt 4 får du ett nytt val.
Välj 1 om du har frågor angående en ny kortterminal eller frågor som rör ditt avtal.
Välj 2 om du vill beställa kvittorullar eller tillbehör till din kortterminal.

Välj 5:
Om du har frågor angående fakturor.