Köpen nekas, medges ej?

Att ett köp nekas kan bero på flera saker. Dels kan köpet av någon anledning nekas från banken men det kan även bero på ett kommunikationsfel. Genom att göra en logon kan man snabbt se om terminalen har kontakt med banken och du kan därmed utesluta ett eventuellt kommunikationsfel. 

Gör en logon. Står det logon ok i displayen nekas köpet troligtvis från kortutgivaren, kontakta i så fall din bank för mer information.